Actividades do CPGLG

Share/Save

O Cluster do Produto Gráfico e do Libro Galego, creado formalmente o 20 de marzo de 2007 e conformado na actualidade por máis de sesenta empresas, abrangue toda a cadea de valor do produto gráfico, non só se centra nas actividades principais e secundarias, senón tamén nas de forncemento a todos os niveis. Estas actividades poden resumirse en catro grandes grupos nos que se poden incluir as empresas integrantes:

  • Publicidade e Deseño
  • Impresores
  • Edición
  • Provedores e servizos complementarios


 
SERVIZOS DE APOIO
Centros de formación
Asociacións empresariais e profesionais
Loxística e transporte
Administración
Reparación e mantenemento
Entidades financieiras e seguros
 
SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS
Papel
Cartón
Madera
Artigos de papelería
Etiquetas
Sobres publicitarios
Tintas
Vernices
Disolventes
Colas
Planchas
ACTIVIDADES PRINCIPAIS
PUBLICIDADE E DESEÑO
Axencias de publicidade
Deseño gráfico
ARTES GRÁFICAS
Preimpresión
Impresión
Encadernación e Acabado
Fabricación de envases de papel e cartón
EDITORIAIS
Edición de xornais e revistas
Edición de libros
COMERCIALIZACIÓN
SERVIZOS DE
EQUIPAMIENTO

Imprentas
Impresoras
Ordenadores
Escáners
Plotters
Guillotinas
...

 

Comentarios

Envía o teu comentario

O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.